Mans kredo:

Tiesības kā vērtība – valstī un sabiedrībā.
Tam es kalpoju

Mans galvenais orientieris ir:

Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, 1. pants

"Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi cieņā un tiesībās. Viņiem ir dots saprāts un sirdsapziņa, un viņiem citam pret citu jāizturas brālības garā."

deajateljnostj_fotovirez1.png

Manas prioritātes

Образование — залог свободы. Оно дает каждому члену общества свободу самореализации и возможность стать тем, кем он хочет
Политические права — воплощение идеи равенства. Каждый является членом общества, и каждый должен влиять на принятие решений в этом обществе
Защита нацменьшинств — условие всеобщности прав человека
Социальные права — создание материальных предпосылок к всеобщей свободе и реальному равенству